Hvordan behandles amyloidose?

Ved beslutning om valg af behandling er det helt afgørende at kende den præcise diagnose. AL amyloidose kan behandles med kemoterapi, hvorimod det ikke vil have effekt ved ATTR amyloidose.

Hos alle patienter er den understøttende behandling meget vigtig og skal nøje tilpasses den enkelte patient. Der er en række lægemidler , som bør undgås hos patienter med amyloidose, idet de kan forværre tilstanden.

Nøje tilpasning af behandlingen kræver ekspertviden og ofte deltagelse af læger fra flere specialer i planlægningen. Det kan ofte være nødvendigt med ret hyppige konsultationer, i perioder, for at få behandlingen fintunet.

Der er mange nye lægemidler under udvikling og afprøvning ved de forskellige former for amyloidose. Meget lovende afprøves nye lægemidler, som aktivt skal forsøge at opløse amyloid aflejringer og dermed opnå forbedring af organfunktionen.

Ved AL amyloidose er behandlingen af den udløsende plasmacellesygdom i knoglemarven blevet meget forbedret de seneste år, og prognosen ved AL amyloidose er blevet meget bedre. Jo tidligere indsat behandling, jo bedre.