Skip til primært indhold

Velkommen

Amyloidose er en fælles betegnelse for sygdomme, hvor der sker en sygelig aflejring af proteiner i væv og organer. Betegnelsen amyloidose knytter sig til, at de aflejrede proteiner danner en amorf homogen substans, kaldet amyloid, som mikroskopisk kan påvises ved specifik ”Congo Rød”-farvning. Aflejringerne ses ekstracellulært, altså imellem og rundt om cellerne.

Flere forskellige typer af protein kan medføre aflejring og dannelse af amyloid. Typisk vil det dreje sig om proteiner med abnorm sammensætning og struktur, som fremmer risikoen for at medføre aflejring. Mængden af aflejret amyloid og involveret væv og organ er afgørende for symptomatologi og prognose.

Amyloidose sub-klassificeres efter typen af det amyloigene protein, og præcis karakteristik af det involverede protein er helt afgørende for specifik diagnose og behandling. De bagvedliggende sygdomme spænder vidt fra hereditære sygdomme, over kroniske inflammatoriske sygdomme til klonale hæmatologiske neoplasier. Behandlingen retter sig først og fremmest mod, hvor det er muligt at behandle udløsende årsag. Der pågår nu også kliniske afprøvninger af lægemidler, som targeterer amyloidet og potentielt kan medføre resolvering heraf.

Prognosen er generelt forbedret ved amyloidose, og især ved den hyppigste form, Amyloid Light Chain (AL) Amyloidose, som er en plasmacelle neoplasi, hvor de klonale plasmaceller syntetiserer misfoldede kappa eller lambda lette kæder.

Om centret:

Odense Amyloidose Center er et tværfaglig, multidisciplinært samarbejde mellem en række kliniske afdelinger på Odense Universitetshospital. Centret er etableret efter internationalt forbillede og opnåede i 2017 anerkendelse som ”centre of clinical excellence” af Region Syddanmark. Et tæt forankret tværdisciplinært samarbejde i diagnostik og behandling er essentielt ved denne alvorlige og komplekse sygdom.

Forskningsmæssigt er der samarbejde med forskningsmiljøer på Syddansk Universitet, andre danske og internationale forskningsgrupper .

Hæmatologisk Afdeling X er værtsafdeling for centret, der ledes af professor Niels Abildgaard.

 

 

Centerleder, Niels Abildgaard

Niels Abildgaard


APPFWU01V